Az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával és célkitűzéseivel összhangban Magyarországon kiemelt gazdaságpolitikai cél, hogy az ipari termelés GDP-hez való hozzájárulása tovább növekedjen. A cél megvalósítása érdekében született az Irinyi Terv, amely kijelölte azokat nemzetgazdasági ágazatokat, amelyek erősítésével az ipari termelés GDP-n belüli aránya elérheti a 30%-ot.

Ennek érdekében létrejött egy támogatási rendszer, amely a kiemelkedően teljesítő ágazatok mellett a tradicionálisan erős, feltörekvő iparágakat is célzottan támogatja, hatékony pénzügyi eszközökkel és fejlesztési programokkal. Az Irinyi Kockázati Tőkealap és az Irinyi II. Kockázati Tőkealap az Irinyi Terv célkitűzéseit a kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozásokba történő tőkebefektetéseken keresztül támogatja.

Az ipari termelés bővítése mellett kiemelt cél az Ipar 4.0 (negyedik ipari forradalom) által elindított új ipari technológiák alkalmazása, valamint a megváltozott piaci igényeknek való megfelelés elősegítése is. Így az alapok elsősorban olyan beruházásokat támogatnak, amelyek elősegítik a cégek termelésének digitalizálását, termékeik minőségének javítását, kiberfizikai rendszerek felállítását és üzemeltetését, illetve a gyártási folyamataik hatékonyságának növelését.

Az Irinyi Kockázati Tőkealapokból elsősorban az alábbi kiemelt területeken tevékenykedő vállalkozások részesülhetnek tőketámogatásban, de a tőkealapot kezelő Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-től további növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások is fordulhatnak tőkeigényükkel a tokebefektetes@szta.hu email címen.

Iparágak

Egészségipar

Az egészségipar, ezen belül is elsősorban az orvosi berendezések gyártása, a gyógyszeripar vagy a fogászati innováció a magyar ipar tradicionálisan erős területei közé tartozik, a nemzetgazdaság egyik zászlóshajójának számít. Az egészséggazdaság területe alatt alapvetően az orvosi berendezések és eszközgyártás, a gyógyszeripar, a gyógynövényipar, az egészségturizmus, a nanotechnológia, a bionika, a biotechnológia, a medical IT technológia, a genetika, illetve a termál-, gyógy- és ásványvizek komplex hasznosítása értendő, az Irinyi Tőkealapok elsősorban ezeken a területeken termelő és fejlesztő vállalkozásokat keresnek befektetési céllal.

Élelmiszeripar

Magyarországon az élelmiszer-feldolgozó szektor stratégiai ágazat, kiemelt célnak számít a hazai szektor és a vállalkozások versenyképességének javítása. Magyarország termőhelyi adottságai, termelési hagyományai révén jelentős potenciállal rendelkezik mind a minőségi tömegtermelésre, mind a réspiacokat kiszolgáló magas minőségű termékek előállítására. Az Irinyi Tőkealapok elsősorban növekedési potenciállal bíró, élelmiszer-feldolgozás területén működő, illetve innovatív élelmiszeripari megoldásokat fejlesztő és értékesítő vállalkozásokba kívánnak tőkét fektetni.

Faipar

Az Irinyi Tőkealapok elsősorban a növekedési potenciállal bíró, a fafeldolgozás területén működő, illetve innovatív faipari megoldásokat fejlesztő és értékesítő vállalkozásokba kívánnak tőkét fektetni.

IKT ipar

Az IKT szektor a magyar GDP kb. 12 százalékát adja, és az ágazatban foglalkoztatottak száma az OECD országok többségével összevetve kiemelkedően magas hazánkban. Ez a pozíció jó kiindulást ad arra, hogy megfelelő és hatékony fejlesztéspolitikai eszközökkel további magas hozzáadott értékű exportképes termékeket előállító munkahelyek jöjjenek létre Magyarországon, és az IKT továbbra is a magyar gazdaság egyik kitörési pontja legyen. Az Irinyi Tőkealapok célvállalkozásai közé tartoznak elsősorban az infokommunikációs szektorban, illetve informatikai területen működő, digitális technológiákat fejlesztő és alkalmazó, növekedési potenciállal rendelkező induló és korai/növekedési fázisban lévő cégek.

Jármű- és gépipar

Kelet-Közép-Európa és azon belül Magyarország a kontinens gépjárműgyártásának fontos központjává vált az elmúlt időszakban. Kiemelt cél, hogy a személyautók gyártása, illetve a közösségi közlekedés lebonyolítására alkalmas járművek gyártása is növekedjen Magyarországon. A szektorhoz tartozik a specializált gépgyártással (testreszabott, kisszériás vagy egyedi gépipari termékek, célgépek) foglalkozó kkv-k köre is, többek között a moduláris buszok, a hulladékszállító járművek, a tűzoltóautók gyártása vagy az elektromobilitás terjedését elősegítő intelligens megoldások is. A járműgyártás fejlesztése révén egyéb, kapcsolódó iparágak (vas- és fémipar, gépgyártás, elektronikai ipar) is stabilizálhatók. Az Irinyi Tőkealapok elsősorban a végtermékek gyártását, összeszerelést megelőző gyártási fázisok fejlesztését kívánják finanszírozni azzal a céllal, hogy a befektetés bővítse a vállalkozások gyártó kapacitásait, a kapcsolódó technológiák által előállított termékeik körét, elősegítse az iparági K+F+I növekedését, támogassa a foglalkoztatás bővítését, illetve erősítse a hazai autóipari beszállítói kör nemzetközi versenyképességét.

Védelmi ipar

Az Irinyi Tőkealapok elsősorban biztonságtechnikai fejlesztésekkel, védelmi rendszerekkel foglalkozó vállalkozásokat keresnek tőkebefektetési céllal.

Vegyipar

Az Irinyi Tőkealapok elsősorban a növekedési potenciállal bíró, gumi- és műanyag-feldolgozás területén működő, illetve innovatív vegyipari megoldásokat fejlesztő és értékesítő vállalkozásokba kívánnak tőkét fektetni.

Zöldgazdaság és energiaipar

Az Irinyi Tőkealapok elsődleges célja tőkebefektetéseken keresztül ezen a területen a megújuló energia terjedését elősegítő hálózatok, illetve a tárolókapacitások fejlesztése, a megújuló energia-technológiákhoz kapcsolódó K+F+I támogatása, a megújuló technológiák alkalmazásának elősegítése, „intelligens” hálózatok kialakítása, „okos” közmű megoldások, „okos mérés” kialakításának támogatása.