Magánbefektetőknek

Befektetési Ajánlattételi Felhívás

Az Irinyi I. Kockázati Tőkealap (a továbbiakban: Alap) ajánlattételi felhívást tesz közzé magánbefektetők (a továbbiakban: Független Végső Kedvezményezett Befektetők) számára.

Az Irinyi I. Kockázati Tőkealap célja

Az Alap célja az Irinyi Terv megvalósításának elősegítése: kiemelten a hazai ipar fejlődése, versenyképességének megerősítése.

A befektetések célja, hogy a források segítségével a fejlesztéspolitika eszközeit (támogatásokat, szolgáltatásokat és információt) összehangolt formában, együttesen biztosítsa a KKV-k számára piaci pozíciójuk erősítéséhez. A megcélzott vállalkozások középtávon képesek legyenek növekedési pályán mozogni és/vagy megszerzett tőkeerejüknek köszönhetően ágazati együttműködési folyamat kiindulópontjai lenni, mindezek révén munkahely-teremtésre és megőrzésre adva lehetőséget.

Az Alap Magyarország egész területén működik, a Közép-magyarországi régión kívül.

Az Alap forrása 7.476.635.514 Forint.

Az Alap kezelője a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.

Az Alap a GINOP-8.3.3-17 programot valósítja meg, így az általa adott forrás állami támogatásnak minősül a Céltársaság (a továbbiakban: Végső Kedvezményezett) és a Független Végső Kedvezményezett Befektetők számára. Az Alap forrásait a 2017/1084/EU[1] bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU[2] bizottsági rendelet (a továbbiakban: ÁCSR) 21. cikkében említett támogatási kategória szerint[3] (kockázatfinanszírozási támogatás), az ott előírt feltételekkel, illetőleg az ÁCSR 22. cikkében említett támogatási kategória szerint[4] (induló vállalkozásnak nyújtott támogatás), az ott előírt feltételek figyelembevételével hajthat végre.

Termékleirás

Kapcsolattartás:

tokebefektetes@szta.hu

[1] A 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156/1., 2017.6.20.)

[2] A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.)

[3] Az Állami Támogatási Rendelet szerinti „Kockázatfinanszírozási támogatás” 37-41. §§.

[4] Az Állami Támogatási Rendelet szerinti „Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás” 42-46. §§.