Az Irinyi Kockázati Tőkeprogramról bővebben itt olvashat.

Irinyi I. Kockázati Tőkealap speciális jellemzői

A Tőkealap Magyarország területén, Budapest és Pest megye kivételével minden régióban hajt végre befektetéseket a GINOP-8.3.3-17 programból. Az Alap forrásait a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: ÁCSR) 21. cikkében említett támogatási kategória szerint (kockázatfinanszírozási támogatás), az ott előírt feltételekkel, illetőleg az ÁCSR 22. cikkében említett támogatási kategória szerint (induló vállalkozásnak nyújtott támogatás), az ott előírt feltételek figyelembevételével hajthat végre.

Maximális befektetési méret 1 milliárd Ft. Minden befektetéséhez legalább 10% független, privát magánbefektető társbefektetése szükséges a fent hivatkozott jogszabályi előírások figyelembe vételével.

Irinyi II. Kockázati Tőkealap speciális jellemzői

A Tőkealap Budapest és Pest megyében hajt végre befektetéseket. Az Alap forrásait a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: ÁCSR) 22. cikkében említett támogatási kategória szerint (induló vállalkozásnak nyújtott támogatás), az ott előírt feltételek figyelembevételével hajthat végre.

Maximális befektetési méret 800.000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, amelyet 5 évnél nem idősebb vállalkozásokba fektethet be, a fent említett jogszabály egyéb feltételei mellett.

Az Alapok által megszerzett tulajdonrész nagysága főszabályként 10-49% („csendestársi” befektetés) között lehet. Az Alapok exitpolitikája az alapítói/menedzsmenti kivásárlást tekintik prioritásnak, az ettől való eltérésről az alapítók és az Alap közösen döntenek. A befektetési időszak jellemzően 4-5 év.

 

Letöltés:

A nyilvános term sheet mintája a felek közötti tőkebefektetés lényeges feltételeit állapítja meg, az alap végleges döntését megelőzően. A term sheet egy szabályozási keret, amely egyes konkrét ügyletek esetében új tartalmi elemekkel kiegészülhet. A befektetés megvalósulásának feltétele elsődlegesen a befektető igazgatósága által meghozott jóváhagyás megléte, majd a befektetést fogadó társaság és az alap által elfogadható tranzakciós dokumentáció elkészítése és megkötése, valamint a tranzakciós dokumentációban előírt feltételek teljesülése.

További letöltések

Tőkebevonás – jelentkezési lap

A tőkebefektetést igénylő társaság által kitöltött jelentkezési lap kitöltésének vagy one pager megküldésének célja, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. munkatársai a legfontosabb információk alapján a továbblépés lehetőségét megvizsgálják (például felkészülni egy esetleges személyes találkozóra). A jelentkezési lap befogadása az Alapkezelő részéről még nem jelent befektetési kötelezettségvállalást vagy arra utaló magatartást a társaság felé, ez a tőkebefektetést előkészítő folyamat első lépése.

 

One pager letöltése: PDF formátumban, MS Word formátumban.

Belépő szerződés

A belépő szerződés egy olyan megállapodás, amely a felek között a befektetési tárgyalássorozat elején vagy azt megelőzően jön létre. A megállapodás aláírása egyik fél számára sem jelent befektetési szerződéskötési kötelezettséget vagy kizárólagosságot. Célja, hogy biztosítsa a felek együttműködését, érdekeinek védelmét, illetve rögzítse a befektetési folyamat lényeges kereteit, folyamatát. Az Alapkezelő a megállapodás aláírását követően vizsgálja tovább a befektetést.

 

Belépő szerződés letöltése (PDF)

1. melléklet letöltése: Ügyfélnyilatkozat/Befektetést kizáró feltételek listája (PDF)

2. melléklet letöltése: Átláthatósági nyilatkozat (PDF)

Az Irinyi Kockázati Tőkealapok tőkekonstrukcióinak feltételei és keretei

Mindkét Alap esetében az Alap valamennyi befektetési döntése a vállalkozás üzleti tervén alapul, amely részletesen tartalmazza a termék, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, ezzel alátámasztva a projekt előzetes életképességét. A befektetési lehetőségeket az Alap több lépcsőben, a kockázatokat mérlegelve értékeli ki részletesen, illetve a kilépés lehetőségeit és módjait is elemzi, ezzel leszűkítve a projektek körét azokra, amelyek összhangban állnak az Alap befektetési stratégiájával.

 

A pozitív döntést követően az Alapok minden esetben kisebbségi tulajdonrészt szereznek a vállalkozásban. Jellemzően 3-5, de legfeljebb 7 éves befektetési időszak után, a vállalkozás alapítóival előre egyeztetett ütemben és módon lépnek ki a cégből, szem előtt tartva azt a célt, hogy a vállalkozás hosszú távú növekedési pályára álljon. A befektetési időszakot követően az Alapok elsődlegesen az alapítók részére értékesítik a megszerzett tulajdonrészt.

 

Az Irinyi Kockázati Tőkealapok a tőkepiaci szereplők többségéhez képest alacsonyabb hozamszintet várnak el, amelynek több oka is van. Egyrészt az eltérő, a jellemzően gyártó és szolgáltató, beszállítói iparági eredményességi benchmarkok alacsonyabbak, mint egy biotechnológiai vagy IT fejlesztő iparágé. Másrészt az alapok elsősorban elemezhető múlttal rendelkező cégekbe fektetnek be, illetve a tőkepiaci szereplők jelentős részével ellentétben kisebbségi tulajdonostársként nem vállalnak szerepet a vállalkozások építésében és operatív működtetésében. Az elvárt hozamot az Alapok valamennyi befektetési döntés esetében egyedi módon, az adott kockázatokhoz és a cég növekedési potenciáljához igazodva határozzák meg. A relatíve alacsonyabb hozamszint mellett a tőkebefektetés által sikeresen fejlesztett vállalkozások aránya szignifikánsan magasabb más tőkepiaci szereplők befektetéseihez képest.